Meme Dikleştirme

  • plastik cerrahi
  • meme estetiği
  • Meme Dikleştirme

Gelişim geriliği ya da doğum sonrası kilo kaybı sonucu hacmini yitiren meme dokusu, üzerini saran derinin de bol kalması sonucu sarkık bir görüntü kazanabilir. Dolgunluğunu, dirilliğini yitirmiş sarkık memelerin görünümünü meme dikleştirme ameliyatları ile güzelleştirmek mümkündür.

Yeterli bir hacme sahip olmayan sarkık memeler için tek başına meme dikleştirme ameliyatlı yeterli olmayabilir.

Meme dikleştirme ameliyatı sadece memeyi şekillendirici, sarkıklığı giderici bir girişimdir, memeye hacim kazandırmaz. Bu gibi olgularda, ameliyata ek olarak, hacim kazandırmaya yönelik meme protezi uygulaması ile istenen dolgunluk da elde edilmiş olur.

Meme dikleştirme ameliyatlarında önce, deri meme dokusundan ayrılır, sonra meme dokusu dikleştirilir ve deri bu dikleştirilmiş yapı etrafına bolluk ve gerilim olmayacak şekilde sarılır. Meme dikleştirme ameliyatında tercih ettiğimiz bu teknikle (Central Pedicular Mastopexy), meme ucu duyusunu bozmadan, süt verimini olumsuz etkilemeyen ve uzun süreli dik ve şekilli bir meme elde edilmektedir. Bu teknikte ameliyat daha başarılı ve ameliyatın ömrü daha uzundur.

Ameliyat Süreci

Ameliyat, hastane ortamında, genel anestezi altında yapılır. Ortalama süresi 2-3 saattir ve hastanede kalış süresi bir gündür.

İyileşme Süreci

Ağrılı bir ameliyat değildir ancak memelerde bir kaç hafta süren ödem (şişlik) olabilir. Ameliyat izleri aylar içinde yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Memenin tam şeklini alması ve yara izlerinin azalması için 3-6 ay gereklidir.